Skip to main content

About Us

An Innovative, Free, Interdisciplinary and Universal Education


Türkiye’nin ilk Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, ‘birlikte yaratmak ve geleceği şekillendirmek’ misyonu ve vizyonuyla, hem akademik dünyanın hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Disiplinler arası eğitim sistemini benimseyen fakültemizde hem lisans hem de lisansüstü öğrenciler için bir çok olanak sağlıyor, onların etik değerleri olan bilim insanları olarak, bilime ve teknolojiye katma değer sağlayacak projeler yaratmasını destekliyoruz.

Home

FENS Dean's Office

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

+90 216 483 96 00

© Sabancı University 2023